TÍNH NĂNG PHẦN MỀM

 

 

Phần mềm hoá đơn điện tử M-INVOICE

VACOM cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và phần mềm hóa đơn M-Invoice được thiết kế đáp ứng và tuân thủ theo thông tư 32/2011/TT-BTC và các quy định chuẩn mực về hóa đơn.

VACOM triển khai kết nối với hệ thống ERP của doanh nghiệp, để lấy dữ liệu hóa đơn (thường lấy theo lô vài chục nghìn hóa đơn một ngày) và thực hiện xuất hóa đơn ký điện tử có thể theo mô hình phân tán hoặc tập trung.

  • Phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice, hoạt động trên Webform hoặc Desktop application thuận tiện cho việc nhập liệu và kiểm tra hóa đơn mọi nơi mọi lúc.
  • Mô hình xuất hóa đơn: Theo phiên (xuất theo lô) và Xuất tức thời (xuất lẻ từng hóa đơn).

ĐĂNG KÝ

 

  MÔ HÌNH TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI BÁN HÀNG

  1. Tạo quyết định, mẫu hóa đơn và thông báo phát hành.
  2. Lập hóa đơn và ký điện tử
  3. Gửi email hoặc thông báo mã tra cứu hóa đơn cho Khách hàng.
  4. Cuối kỳ lên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ký điện tử và nộp cho CQT
  5. Xử lý xóa bỏ, thay thế hoặc điều chỉnh đối với hóa đơn đã lập  có sai sót.