BẢNG GIÁ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE

CÁC GÓI SẢN PHẨM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

GÓI M-300
300,000 VNĐ
GÓI M-1000
670.000 VNĐ
GÓI M-3000
1.860.000VNĐ
GÓI M-5000
2.500.000VNĐ
GÓI M-10.000
3.700.000VNĐ
GÓI M>10.000
Liên hệ

Click để xem thêm các dịch vụ khác

Thiết lập khởi tạo hóa đơn Miễn phí - Khách hàng sử dụng mẫu sẵn có của M-invoice.
- Thay đổi logo khách hàng vào mẫu sẵn có của M-invoice
1.200.000
- Khởi tạo phần mềm lần đầu(giảm 50% còn 600.000VNĐ)
Tư vấn thủ tục, đào tạo, hỗ trợ sử dụng Miễn phí - Hỗ trợ, hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ phát hành hóa đơn.
- Đào tạo hỗ trợ sử dụng phần mềm hóa đơn từ xa qua mạng bằng Điện thoại, teamview, Ultraview…
- Cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng.

 CÁC MẪU HÓA ĐƠN MIỄN PHÍ