BẢNG GIÁ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE

CÁC GÓI SẢN PHẨM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

GÓI M-300
300,000 VNĐ
 • SL hóa đơn 300
 • Tư vấn miễn phí
 • Hỗ trợ 24/7
 • 1,000đ/HĐ
 • Chọn hóa đơn theo mẫu
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng
GÓI M-1000
670.000 VNĐ
 • SL hóa đơn 1000
 • Tư vấn miễn phí
 • Hỗ trợ 24/7
 • 670đ/HĐ
 • Chọn hóa đơn theo mẫu
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng
GÓI M>1000
LIÊN HỆ
 • SL hóa đơn >1000
 • Tư vấn miễn phí
 • Hỗ trợ 24/7
 • liên hệ
 • Chọn hóa đơn theo mẫu
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Click để xem thêm các dịch vụ khác

Thiết lập khởi tạo hóa đơn Miễn phí - Khách hàng sử dụng mẫu sẵn có của M-invoice.
- Thay đổi logo khách hàng vào mẫu sẵn có của M-invoice
1.200.000
- Khởi tạo phần mềm lần đầu.
Tư vấn thủ tục, đào tạo, hỗ trợ sử dụng Miễn phí - Hỗ trợ, hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ phát hành hóa đơn.
- Đào tạo hỗ trợ sử dụng phần mềm hóa đơn từ xa qua mạng bằng Điện thoại, teamview, Ultraview…
- Cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng.

 CÁC MẪU HÓA ĐƠN MIỄN PHÍ