Công văn 44743/CT-TTHT 2019 về chỉ tiêu ngày giờ ký trên hóa đơn điện tử của Cục Thuế Hà Nội

Đăng bởi VACOM Jsc
06/08/2019

1. Nội dung vướng mắc của doanh nghiệp

Vướng mắc 1: Chỉ tiêu ngày, giờ ký có phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo quy định hay không?

Vướng mắc 2: Trường hợp các đơn vị nhận được các hóa đơn điện tử mua vào không có chỉ tiêu ngày ký, các tiêu thức bắt buộc khác vẫn đủ theo quy định thì việc khấu trừ được thực hiện như thế nào?

2. Đề xuất quan điểm của cục thuế TP. Hà Nội

Tại công văn số 44743/CT-TTHT ngày 11/06/2019, Cục thuế thành phố Hà Nội đã căn cứ vào một số quy định pháp luật cụ thể để làm cơ sở pháp lý:

  • Điều 30 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định về dịch vụ cấp dấu thời gian 
  • Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về nội dung trên hóa đơn điện tử
  • Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định thời điểm lập hóa đơn
  • Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định lập hóa đơn
  • Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Cục thuế TP.Hà Nội đề xuất quan điểm như sau:

  • “Việc gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian ký hóa đơn điện tử là dịch vụ giá trị gia tăng gắn thêm thông tin vào thông điệp dữ liệu theo quy định tại Điều 30 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, không phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC và Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
  • Do vậy, trường hợp đơn vị đã lập hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ ký hóa đơn điện tử, các chỉ tiêu khác thuộc danh mục các chỉ tiêu bắt buộc vẫn đáp ứng theo quy định tại các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử, thì hóa đơn điện tử vẫn được xác định là phù hợp theo quy định.
  • Trường hợp đơn vị nhận được các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp có sử dụng hóa đơn điện tử không có ngày ký hóa đơn điện tử, các hóa đơn điện tử này phù hợp theo quy định của pháp luật thì đơn vị được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.”

Công ty Cổ Phần VACOM

Địa chỉ: Tòa nhà Hud building, 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Hotline: 0931.133.233 hoặc 0947.014.014
Tel: 028.3514.4946
Website: http://hoadondientu.vacom.vn

CHIA SẺ