Tin tức

Gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8%

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê không?

Đối với hóa đơn điện tử, xuất kèm bảng kê, hiện nay, một số cơ quan Thuế vẫn chấp nhận hóa đơn xuất kèm bảng kê còn một số thì không. Đơn cử như Cục Thuế TP. Hà Nội đã ra Công văn số 78552/CT-TTHT ngày 28/11/2018 và Cục Thuế Bắc Ninh có Công văn số 3474/CT-TTHT ngày 08/11/2018 trong đó có nội dung:

M-Invoice phối hợp cùng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh tập huấn về hóa đơn điện tử tại chi Cục Thuế Phú Nhuận

Với mục đích đẩy mạnh, tăng cường công tác triển khai, sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố theo nghị định 119/2018/NĐ-CP, ngày 26/09/2018, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng M-Invoice tổ chức tập huấn về Hóa Đơn Điện tử

Phần mềm HTKK 3.8.6 mới nhất

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 3.8.6  đáp ứng danh mục ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 và một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm: Quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử (1. Mẫu quyết định. Phụ lục). Hóa đơn mẫu dạng điện tử được ký số giống như gửi cho KH gửi qua đường điện tử. In bản thể hiện của Hóa đơn điện tử (2. Mẫu hóa đơn. Phụ lục). Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Cơ sở pháp lý của hóa đơn điện tử

THÔNG TƯ 32/2011/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH Hóa đơn điện tử được thông báo phát hành Có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận và khuyến khích sử dụng.

Điện kiện để sử dụng Hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp cần đáp ứng đủ 05 Điện kiện để sử dụng Hóa đơn điện tử như sau: Đang thực hiện giao dịch điện tử với thuế, ngân hàng; Có đường truyền, thiết bị đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ HĐĐT; Có chữ ký điện tử còn thời hạn được

Hóa đơn điện tử m-invoice

Giaỉ pháp Hóa đơn điện tử M-INVOICE là giải pháp đầu tiên đưa ra tính năng này giúp Người mua có thể cùng tham giá ký điện tử vào Hóa đơn tính năng này còn phù hợp với điều kiện xuất hóa đơn theo Thông tư 32/2011/TT-BTC. Tự động gửi Email Hóa đơn điện tử cho khách hàng.