Lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Đăng bởi VACOM Jsc
09/10/2018

Căn cứ Điều 36 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, mình phân thành các mốc thời gian sau đây :

  • Từ ngày 01/11/2018 – ngày 31/10/2020

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh mới thành lập trong năm 2018 này nếu được cơ quan thuế yêu cầu sử dụng HĐĐT thì phải áp dụng HĐĐT. Trường hợp không đủ điều kiện áp dụng thì được phép sử dụng Hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Trường hợp cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã nhưng cơ sở kinh doanh chưa đủ điều kiện về công nghệ thông tin để áp dụng thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn theo hình thức cũ. Tuy nhiên, doanh nghiệp này phải gửi dữ liệu hóa đơn theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định và tờ khai thuế giá trị gia tăng đến cơ quan thuế

  • Từ ngày 01/11/2020

Hoàn thành xong 100% việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử/hóa đơn có mã của cơ quan thuế theo quy định

Theo đó, từ ngày này Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực thi hành

  • Trường hợp đặc biệt:

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục, y tế) đã/đang sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng phiếu thu tiền và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Tóm lại, việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020. Đây sẽ là khoảng thời gian cho các doanh nghiệp chủ động để chuẩn bị cho sự chuyển đổi mạnh mẽ theo công nghệ hóa của chính phủ

Tiết kiệm chi phí, bảo quản dễ dàng, bảo mật thông tin cao, là những lợi ích không cần bàn cãi khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.

Với số lượng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khổng lồ đang hoạt động trên khắp cả nước, và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sắp/sẽ thành lập mỗi năm  thì việc lựa chọn hóa đơn điện tử ngay và liền bây giờ là hành động thông minh. Thay vì bị động, thì doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nên chủ động, chủ động đổi mới, chủ động hội nhập để phát triển.

Chủ động chuyển đổi sang HĐĐT càng sớm càng tốt nhằm tránh tình trạng “ đến đâu hay đến đó “ . Khi các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cả nước đồng loạt cùng nhau làm dẫn đến quá tải, “trở tay không kịp” sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

DÙNG THỬ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 024.666.42222 - 028.3514.4946 

Hotline: 0947.014.014

Email: hoadon@vacom.com.vn

 

CHIA SẺ