Nghị định 119/2018/NĐ-CP về Hóa đơn điện tử

Đăng bởi VACOM Jsc
14/09/2018

Ngày 12/09/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử 

Một số điểm mới trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP

  • Đối tượng áp dụng mở rộng cho cả các Hộ Kinh Doanh cá thể
  • Có hai khái niệm Hóa đơn điện tử là Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế (CQT) và Hóa đơn điện tử không có mã của CQT
  • Quy định thêm nhiều loại ấn chỉ trong đó có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
  • Bộ tài chính sẽ quy định thống nhất Định dạng file Hóa đơn điện tử
  • Quy định rõ Hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy KHÔNG có hiệu lực để giao dịch, thanh toán trừ trường hợp khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối truyền dữ liệu với CQT
  • Xử lý sai xót với Hóa đơn điện tử đã lập thì thông báo ngay cho CQT bằng mẫu đính kèm theo Phụ lục
  • CQT sẽ cung cấp việc tra cứu hóa đơn điện tử Public.
  • Quy định về tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường.
  • Doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2018, Doanh nghiệp còn hóa đơn giấy thì được tiếp tục sử dụng đến hết 31/10/2020

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Cần tư vấn liên hệ: Tổng đài 0947.014.014 để được giải đáp

Nghị định 119/2018/NĐ-CP – Bản Gốc

 

CHIA SẺ